Nồi cháo nghĩa tình năm 2022 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” là hoạt động nhân đạo từ thiện đã được duy trì nhiều năm nay tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ nhằm giúp đỡ các bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn, yên tâm điều trị.

Năm 2022, từ nhiều nguồn lực, chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ tiếp tục được triển khai. Ngay trong buổi khai trương, chương trình đã tiếp nhận 48.000.000 đồng do Thượng tọa Thích Minh Thuận vận động ủng hộ; Cùng với đó, Ban giám đốc, các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa thị xã đã ủng hộ 24.000.000 đồng và tiền công với tổng giá trị là 46.000.000 đồng.

Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” năm 2022 được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ trong thời gian 1 năm, vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?