Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 tại bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

Đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có buổi làm việc, kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 được thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế, bao gồm 83 tiêu chí, chia làm 05 phần: Hướng đến người bệnh; Phát triển nguồn nhân lực bệnh viện; Hoạt động chuyên môn; Hoạt động cải tiến chất lượng và Tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Tiến hành chấm điểm bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế, đồng thời tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế theo nội dung quy định tại Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2020 của Bộ Y tế về ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn công bố kết quả chấm điểm của Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đạt: 4,23 điểm/5 điểm.

Cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí để cải tiến chất lượng bệnh viện, trở thành địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?