Khoa Xét nghiệm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠO DỰNG NIỀM TIN

I. Giới thiệu chung

Bệnh viện ĐK TX Phú Thọ là bệnh viện hạng II trong đó có Trung tâm Xét Nghiệm. Bệnh viện có đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, bác sỹ có trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ Điều dưỡng, kỹ thuật viên thành thục tay nghề, nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại nên đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo. Được bệnh nhân tín nhiệm nên đến khám và chữa bệnh ngày càng nhiều đòi hỏi bệnh viện phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để không phụ lòng tin của người bệnh.

Trong công tác khám, chữa bệnh xét nghiệm là một công cụ đắc lực giúp việc chẩn đoán và theo dõi sự tiến triển của bệnh. Trung tâm Xét Nghiệm

II. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Phụ trách khoa: CN XN Y học: Nguyễn Đình Thủy

Nhân lực: có 14 nhân viên, trong đó:

  • CKI CN XN Y học: 01
  • CN XN Y học: 07
  • Cao đẳng XN Y học: 06

III. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Xét Nghiệm là khoa cận lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác xét nghiệm theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt,.

Đáp ứng với nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, với sự phát triển của Bệnh viện, Trung tâm Xét Nghiệm đã tiến hành:

  • Xét nghiệm huyết học.
  • Xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch.
  • Xét nghiệm vi sinh, giải phẫu bệnh.

IV. Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật

Trung tâm Xét Nghiệm được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại như: Máy xét nghiệm sinh hóa AU-680, BS-480; máy xét nghiệm đông máu STAGO; máy xét nghiệm huyết học BC-3200, DXH 600; máy xét nghiệm khí máu GEM Premier 3000; máy xét nghiệm điện giải AUTO ISE500, hy lyte 300; máy xét nghiệm nước tiểu LABUMAT, Clinitek Status; máy miễn dịch DXI 800, AIA 2000

V. Những thành tích nổi bật

Năm 2019, 2020, 2021 đều đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến