Khoa Truyền nhiễm

1. Giới thiệu chung

2. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa/phòng: 02

Trưởng khoa/phòng: 01

Điều dưỡng trưởng: 01

Nhân viên: Tổng số: 13 người, trong đó:

 • Trình độ sau ĐH: 04
 • Trình độ ĐH: 06 (BSĐK: 02, CNĐD: 04)
 • Trình độ CĐ: 03

3. Chức năng, nhiệm vụ

4. Cơ sở vật chất/trang thiết bị kỹ thuật

 • Giường bệnh 39
 • máy tính 06 bộ
 • máy tạo oxy 01
 • khí dung 01

5. Những thành tích nổi bật

 • năm 2022 thu dung điều trị bệnh nhân sacovid-2
 • thu dung quản lý điều trị trên 500 bệnh nhân HIV
 • điều trị quản lý 150 bệnh nhân viêm gan B
 • năm 2021 -2022 điều trị khỏi 110 bệnh nhân viêm gan C
 • hàng năn điều trị khỏi trên 1600 lượt bệnh nhân bệnh về truyền nhiễm và da liễu.