Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên toàn đơn vị; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức trong Đảng bộ và người lao động của đơn vị được học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh và của ngành Y tế. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên đươc nâng cao; Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai nghiêm túc theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, chung sức, đồng lòng để cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp này, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ đã tặng giấy khen cho 01 tập thể chi bộ Ngoại sản – Chuyên khoa và 19 Đảng viên vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?