Cử nhân xét nghiệm y học: Nguyễn Đình Thủy

Học tập và tốt nghiệp tại trường ĐH Y Hải Dương năm 2014

Tin học: Công nghệ TT cơ bản

Ngoại ngữ: A2

18 năm công tác trong ngành và làm công tác chuyên môn

Chuyên về: Xét nghiệm.

  • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013
  • Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021