Họ và tên: HOÀNG THỊ THU NGA.

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên ngành Tổ chức quản lý Dược.

Chức vụ: Trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Trường Đại Học Dược Hà Nội 1998-2001 Dược

Trường Đại Học Dược Hà Nội 2003 Dược Lâm Sàng

Trường Đại Học Dược Hà Nội 2007-2010 Chuyên khoa Cấp I, Chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược