Truyền thông: phụ trách khoa KSNK

Cử nhân chuyên ngành Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ

Cử nhân Hạ Thị Thảo hiện là Phó trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.

Học tập và tốt nghiệp tại trường: Đại học Y Dược Thái Nguyên

Chuyên ngành: Điều dưỡng với các bằng cấp như:

Tốt nghiệp đại học năm 2009

Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2019

20 năm công tác trong ngành và làm công tác chuyên môn

Chuyên về: KSNK 8 năm