Hiện là Phó phòng Điều dưỡng – Điều dưỡng trưởng khoa sản, bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Học tập và tốt nghiệp tại trường đại học y dược Hải Phòng khóa 2011-2015

Đến tháng 4/2023 được 26 năm 4 tháng công tác trong ngành.

Làm công tác chuyên môn chuyên ngành sản phụ khoa 26 năm 4 tháng

Bằng cấp:

  • Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành sản-phụ khoa
  • Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản
  • Ngoại ngữ tiếng anh B
  • Quản lý bệnh viênh

Quản lý điều dưỡng