Chi bộ các phòng chức năng và chi bộ cận lâm sàng thuộc Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Vừa qua, Chi bộ Các phòng chức năng và Chi bộ Cận lâm sàng thuộc Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú.

Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư chi bộ khối Cận lâm sàng đại diện trao quyết định cho 04 đồng chí; đồng thời, phân công các đồng chí trong Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, bày tỏ niềm tự hào, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, xứng danh là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ Các phòng chức năng và Chi bộ Cận lâm sàng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ nói chung và các cá nhân đảng viên nói riêng.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?