Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 22/03/2023, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ hiện có 17 Tổ công đoàn với 255 đoàn viên. Trong những năm qua, Công đoàn Bệnh viện luôn bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả, được đoàn viên công đoàn Bệnh viện tích cực tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng. Hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm đều tăng về số lượng và chất lượng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Đồng chí Nguyễn Anh Vũ – Phó Giám đốc Bệnh viện được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch công đoàn.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?