Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ hưởng ứng ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng đất Tổ năm 2023”

34 cán bộ, nhân viên tế của Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ vừa tham gia ngày hội “Giọt hồng blouse trắng đất Tổ 2023”, thành công hiến tặng nguồn máu đảm bảo số lượng và chất lượng.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” là thông điệp nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt hồng quý giá, ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân có nghĩa cử cao đẹp, góp phần đáp ứng nhu cầu máu điều trị, mang lại nguồn sống cho nhiều người bệnh.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?