Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ công khai quy trình tiếp nhận xử lý hòm thư góp ý và đường dây nóng

Nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ xin thông tin về Quy trình tiếp nhận xử lý hòm thư góp ý và đường dây nóng năm 2022 về dịch vụ Bệnh viện như sau:

  • Bước 1: Đăng ký gặp lãnh đạo bệnh viện (trong giờ hành chính) hoặc Lãnh đạo trực (ngày nghỉ, lễ và ngoài giờ hành chính) qua bộ phận Chăm sóc khách hàng số: 0210.6.501.888
  • Bước 2: Phản ánh qua đường dây nóng bệnh viện số: 0962.22.14.14
  • Bước 3: Phản ánh qua số điện thoại lãnh đạo bệnh viện Phó giám đốc thường trực – Nguyễn Anh Vũ : 0985.14.11.31
  • Bước 4: Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế: 1800.9275

Người dân vui lòng thực hiện từng bước theo đúng trình tự 4 bước đã được Bệnh viện thông báo. Chỉ phản ánh các bước tiếp theo khi các ý kiến của bước đang thực hiện chưa được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng.

Nội dung tiếp nhận thông qua Đường dây nóng:

  • Những ý kiến bức xúc của người bệnh cần phải giải quyết khẩn cấp như: tinh thần thái độ phục vụ chưa tốt, chậm xử lý các tình huống chuyên môn khẩn cấp, có biểu hiện vòi vĩnh tiêu cực đối với người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh.
  • Biểu dương những việc làm tốt của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên ngành y tế.

Ngoài các bước phản ảnh trên, các hình thức phản ảnh khác đều không đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý quy trình tiếp nhận xử lý hòm thư góp ý và đường dây nóng tại Bệnh viện.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?