Bài thơ gửi tặng bác sĩ Bính, phụ trách nhân viên điều dưỡng

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?