BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ
Địa chỉ: số 69 - Đường Cao Bang - Phường Âu Cơ, phường âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
Giám đốc: HÀ XUÂN HOA
Di động: 0968086363. Email: hoaminh08@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế, được ban hành tại Quyết định số 3577/QĐ-SYT ngày 13/11/2017, gồm 13 thành viên.
I. Trưởng đoàn: Ts Nguyễn Huy Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế.
II. Phó trưởng đoàn: Ths. Đào Đình Quang, Trưởng phòng NVY
ThS. Phạm Thái Hạ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Ba
III. Thư ký: BsCKI. Phạm Thị Việt Dung, Chuyên viên phòng NVY Sở Y tế.
Địa chỉ email thư ký đoàn: dung241287@gmail.com
IV. Thành viên:
1. Ông Nguyễn Hưng Thịnh, PTP Nghiệp vụ y Thành viên
2. Ông Nguyễn Tiến Đoàn, Trưởng phòng KHTC Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng TCCB Thành viên
4. Ông Phạm Văn Tính, Trưởng phòng QLHN Thành viên
5. Ông Lê Hồng Tiến, Kế toán trưởng Sở Y tế Thành viên
6. Ông Tống Thiện Anh, Chánh thanh tra SYT Thành viên
7. Ông Đinh Đức Thành, Phó trưởng phòng NVD Thành viên
8. Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng NVY Thành viên
9. Ông Hoàng Cẩm Việt, CV Phòng QLHN Thành viên
10. Ông Nguyễn Tiến Hùng Phòng QLCL-TTYT TB Thành viên
11. Ông Nguyễn Lê Phương, PV – TTTTGDSK Thành viên

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 287 (Có hệ số: 311)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.46
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 1 43 39 0 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 1.20 51.81 46.99 0.00 83

 

ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế về nâng cao chất lượng trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã luôn quan tâm đến công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh cụ thể, tạo cho người bệnh khi đến khám bệnh có cảm giác thỏa mái.
- Cán bộ, nhân viên bệnh viện đã ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
- Công tác nâng cao chất lượng điều trị được bệnh viện quan tâm.
- Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cho nhân viên tại bệnh viện, cũng như cử đi học tại tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương.

ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

-Hoạt động của hội đồng thuốc điều trị hoạt động chưa hiệu quả
-Công tác quản lý chất lượng còn chưa chuyên nghiệp
-Cơ sở hạ tầng trang thiết bị đang được hoàn thiện, mở rộng, nâng cấp
-Thiếu đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao

ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

-Tăng cường đầu tư công tác quản lý chất lượng
-Tăng cường vai trò của Hội đồng thuốc điều trị
-Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, hoàn thành các thiếu sót ngay trong thời gian ngắn nhất

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

-Thành lập phòng quản lý chất lượng
-Phát huy thế mạnh mô hình viện trường
-Có các giải pháp thu hút cán bộ, đặc biệt cán bộ có trình độ cao. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo lộ trình, đào tạo chuyên môn kỹ thuật
-Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh
- Nâng cao ý thức của cán bộ, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
- Tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh khoa phòng và ngoại cảnh, nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế y tế.
                                                                                                                                                                                                                                           Ngày.........tháng..........năm 2017
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)


Ts Nguyễn Huy Ngọc
THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)


Ths. Đào Đình Quang
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)


BS. Hà Xuân Hoa

Hợp tác chuyên môn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây