BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ
Địa chỉ: số 69 - Đường Cao Bang - Phường Âu Cơ, phường âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
Giám đốc: HÀ XUÂN HOA
Di động: 0968086363. Email: hoaminh08@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện của Sở Y tế, được ban hành tại Quyết định số 1332/QĐ-SYT ngày 14/11/2018, gồm 13 thành viên.
I. Trưởng đoàn: TS Nguyễn Huy Ngọc, Phó Giám đốc Sở Y tế.
II. Phó trưởng đoàn: BS Phạm Văn Tính, TP NVY và QLHN
BS Lê Minh Sơn, GĐ TTYT Đoan Hùng
III. Thư ký: BS Phạm Thị Việt Dung, CV Phòng NVY và QLHN Sở Y tế.
Địa chỉ email thư ký đoàn: dung241287@gmail.com
IV. Thành viên:
1. Ông Hoàng Xuân Đoài Trưởng phòng KHTC
2. Ông Nguyễn Văn Minh Trưởng phòng TCCB
3. Ông Lê Hồng Tiến Kế toán trưởng Sở Y tế
4. Ông Hoàng Tiến Mạnh Phó Chánh thanh tra SYT
5. Ông Lê Thanh Bình Phó TP Nghiệp vụ Y và QLHN
6. Ông Đinh Đức Thành Phó TP Nghiệp vụ Dược
7. Ông Hoàng Cẩm Việt CV Phòng NVY và QLHN
8. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ TP QLCL – TTYT Đoan Hùng
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 308 (Có hệ số: 335)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.72
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 0 27 53 3 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 0.00 32.53 63.86 3.61 83

 

IV. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế về nâng cao chất lượng trong khám bệnh, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Chất lượng điều trị được quan tâm, tăng tỷ lệ hài lòng người bệnh
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp
- Hội đồng thuốc điều trị, nghiên cứu khoa học hiệu quả.
- Cán bộ, nhân viên bệnh viện đã ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
- Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cho nhân viên tại bệnh viện.

VI. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Công tác cải tiến chất lượng còn thiếu đồng bộ
- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu
- Công nghệ thông tin còn một số khó khăn

VII. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

- Ưu tiên cải tiến chất lượng bệnh viện đồng bộ, thống nhất
- Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Triển khai các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh

VIII. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Tiếp thu các ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra, hoàn thành các thiếu sót ngay trong thời gian ngắn nhất

IX. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

- Tiếp thu và hoàn thiện các tiêu chí
- Duy trì và phát huy mạng lưới quản lý chất lượng toàn bệnh viện tới đồng bộ các khoa, phòng
- Tăng cường các giải pháp thu dung khách hàng
- Phối kết hợp mô hình viện - trường
- Quan tâm quản lý kinh tế y tế
Ngày.........tháng..........năm 2018
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)


TS Nguyễn Huy Ngọc
THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)


BS Phạm Văn Tính
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)


BS Hà Xuân Hoa

 

Hợp tác chuyên môn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây