BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

 (ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ PHÚ THỌ
Địa chỉ: số 69 - Đường Cao Bang - Phường Âu Cơ, phường âu Cơ, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
Giám đốc: HÀ XUÂN HOA
Di động: 0968086363. Email: hoaminh08@gmail.com

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA

Quyết định số 1141/QĐ-SYT, ngày 08/11/2019 của Giám đốc Sở Y tế:
Ông Trần Minh Khánh, PGĐ Sở Y tế - Trưởng Đoàn;
Ông Phạm Thái Hạ, GĐ TTYT Thanh Ba - Phó Trưởng Đoàn;
Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội Điều dưỡng - Thành viên;
Ông Tống Thiện Anh, Chánh thanh tra Sở - Thành viên;
Ông Tạ Mạnh Hà, P.Trưởng phòng TCCB - Thành viên;
Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Trưởng phòng KHTC - Thành viên;
Bà Phan Vũ Thu Hà, Trưởng phòng NVD - Thành viên;
Bà Nguyễn Thị Thu Liên, Trưởng phòng ĐD-BVĐK tỉnh - Thành viên;
Ông Lê Anh Dũng, CV Phòng KHTC - Thành viên;
Ông Nguyễn Hoài Thương, PTP QLCL-TTYT huyện Thanh Ba - Thành viên;
Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó TK.TTGDSK - Trung tâm CDC - Thành viên;
Ông Hoàng Cẩm Việt, CV phòng NVY và QLHN - Thành viên;

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 326 (Có hệ số: 354)
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.93
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 0 20 49 14 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 0.00 24.10 59.04 16.87 83

 

 ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

- Chất lượng bệnh viện đã có cải tiến rõ rệt so với năm 2018
- Bệnh viện đã thực hiện chủ trương lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng bệnh viện cải tiến đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
- Tập trung phát triển nguồn lực chất lượng cao

 ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Quan tâm cải cách thủ tục hành chính, đón tiếp người bệnh, chỉ dẫn, hướng dẫn rõ ràng, giảm thời gian khám chữa bệnh;
- Ứng dụng CNTT trong đăng ký khám, bảo đảm tính công bằng, trật tự trong việc khám bệnh; cải tạo môi trường, cảnh quan trong bệnh viện.
- Tập chung nguồn lực vào đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng KCB
- Đảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

 ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Công tác quản lý chất lượng chưa có cán bộ đúng chuyên ngành, kiến thức QLCL của cán bộ chuyên trách còn hạn chế.
- Nhân lực một số vị trí chưa đảm bảo theo yêu cầu, nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao còn hạn chế, đặc biệt là nhân lực cho hệ thống chăm sóc nhi khoa
- Công tác tiết chế dinh dưỡng chưa có hiệu quả; chưa đánh giá, theo dõi được tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện; chưa tư vấn được chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

- Nâng cao chất lượng hoạt động của màng lưới quản lý chất lượng. Mời chuyên gia về QLCL đào tạo kiến thức QLCL cho bệnh viện, huấn luyện cho các cán bộ phòng hoặc tổ và mạng lưới nâng cao kiến thức về quản lý chất lượng bệnh viện.
- Triển khai thực hiện công tác xanh – sạch – đẹp tại bệnh viện một cách hiệu quả và bền vững để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của bệnh viện và nâng cao độ hài lòng của bệnh nhân.
- Đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình đang xây dựng và sớm đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng được yêu cầu trong KCB.

 Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

không

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

- Xây dựng kế hoạch, đề án nâng cao chất lượng bệnh viện đến từng tiểu mục
- Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức giúp họ yên tâm làm việc lâu dài tại đơn vị.
- Triển khai thực hiện công tác xanh – sạch – đẹp tại bệnh viện một cách hiệu quả và bền vững để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của bệnh viện và nâng cao độ hài lòng của bệnh nhân.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Đẩy mạnh công nghệ thông tin nhằm phát huy hiệu quả cao nhất từ việc tin học hóa phục vụ toàn diện các hoạt động của bệnh viện.
Ngày.........tháng..........năm.........
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(ký tên)


BS. Trần Minh Khánh
THƯ KÝ ĐOÀN
(ký tên)


BS. Hoàng Cẩm Việt
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
(ký tên và đóng dấu)


BS. Hà Xuân Hoa

 

Hợp tác chuyên môn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây